Commit 9fab6996 authored by Armin Sobhani's avatar Armin Sobhani
Browse files

add two more reads to reads.fa and change maximum number of nucleotides per line to 70

parent 79fa8658
>gi|406593966|ref|NC_018627.1|-40485/1
ACACCAGAAGCATCGTCTGTTGTGGTGATATATGCGGGCTCTTCTGTTATCTCGTTAAGATCGAGATGGAGATTCTTTACTGAGATGTTGTTGGTAGTTTGAAACTTCGTCCCAGGATGCATGCAGAGTATAGATTGAAGATTTTCATCA
ACACCAGAAGCATCGTCTGTTGTGGTGATATATGCGGGCTCTTCTGTTATCTCGTTAAGATCGAGATGGA
GATTCTTTACTGAGATGTTGTTGGTAGTTTGAAACTTCGTCCCAGGATGCATGCAGAGTATAGATTGAAG
ATTTTCATCA
>gi|406593966|ref|NC_018627.1|-40485/2
TTCTAGTCACAACTTTTTCATTCATTCCCCTGAGTGTAAACTCTCTTCATTTTCTCAAGATCTCACTTTAGCGGGGGGATCATTAATTTTAGACGAAGGAGTATGTATACAAGCTCCGTCCTTTGATCAAAAGCCTCACTCTATACTCTT
TTCTAGTCACAACTTTTTCATTCATTCCCCTGAGTGTAAACTCTCTTCATTTTCTCAAGATCTCACTTTA
GCGGGGGGATCATTAATTTTAGACGAAGGAGTATGTATACAAGCTCCGTCCTTTGATCAAAAGCCTCACT
CTATACTCTT
>gi|406593966|ref|NC_018627.1|-37467/1
GTGGATCACTTCAAGTCAGTTGTTTAGCAGTTCCTGATGCCTTTCTTAATGAGAAGCTTTATGATCGTGC
TATTACGTTTTACCGAAGGATTGTCGAATCTTTCCCTGGTCGTAAGGAGGGATACGAAGCACACTTTCGT
ATAGGCATTG
>gi|406593966|ref|NC_018627.1|-37467/2
TACCGAGGTATTCTAATGGTGCTGCAACACTATCATGTAAAACAGCAAACTCTCTAAGTGCTTGGGAGAA
CCCTTCTTTATCGCCTTCTTCAGCAGCTTTTTCTAATACAGTAATGCGTATACGAAATTGTGCTTCGTAT
CCCTCCGTAC
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment